Maak samen van kap een mooie kans

”Hier in Velsen-Noord zijn al veel bomen onnodig weggehaald en daarom staan mensen terecht op de achterste benen als het woord kap valt.”

Wat gebeurt er begin 2022 op en rond het werkterrein aan de Leeghwaterweg in Velsen-Noord? En hoe zorgen we samen met de mensen in de omgeving dat het groen dat in de hoek van het Wijkeroogpark moet wijken, zo goed mogelijk wordt gecompenseerd? Op zoek naar een nieuw eindplaatje ging onlangs de klankbordgroep Velsen-Noord van start. Lieneke Post vertelt over de eerste stappen binnen deze samenwerking.

Veel Velsenaren kennen Lieneke ongetwijfeld als gemeenteraadslid voor Forza! IJmond. Daarnaast heeft zij als inwoonster van Velsen-Noord een rechtstreekse band met het gebied waarover het gaat. Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep in november heeft TenneT volgens haar om te beginnen goed kunnen uitleggen waarom het werkterrein verplaatst moet worden.

Veel groen verdwenen

”Waar gewerkt wordt, kun je onvoorziene situaties tegenkomen. En ook het gegeven dat onze energievoorziening moet verduurzamen kan rekenen op begrip. Maar waar het nu om gaat, is dat er een nieuw eindplaatje met draagvlak komt. Hier in Velsen-Noord zijn al veel bomen onnodig weggehaald en daarom staan mensen terecht op de achterste benen als het woord kap valt.”

Actief meedenken

”TenneT heeft herhaaldelijk aangegeven dat anders te willen doen. Daarom kijken we nu voor de start van de uitvoering met elkaar naar de mogelijkheden. Op die manier kunnen we deze bedreiging voor het groen in Velsen-Noord samen mogelijk omzetten in een kans waarmee we iets beters terugkrijgen. Dat TenneT de bewoners via een brief op de hoogte heeft gebracht, met daarbij de uitnodiging om actief mee te denken, vind ik een goede eerste stap richting een oplossing.”

Betrokkenheid

Met de klankbordgroep is het onderwerp volgens Lieneke ook voor de gemeenschap op de agenda gezet. ”Natuurlijk moet je dit ook binnen de gemeentepolitiek bespreken, om straks de juiste beslissingen te kunnen nemen. Maar met zeven kernen in onze gemeente weten veel Velsenaren niet eens om welk bosje het gaat. Je hebt vooral de mensen nodig met directe betrokkenheid.”

Industrie uit het zicht

Als inwoonster van Velsen-Noord komt Lieneke vaak met haar hond Max in het park. ”Voor veel inwoners van Velsen-Noord is dat deel van het park een beetje ‘ver van hun bed’ omdat het pal tegen de industrie van Beverwijk aanligt. Het groen dat straks moet wijken voor de aanleg van de kabels, is met name belangrijk als buffer tussen het park en de industrie.”

Kwaliteit omhoog

”Door die ligging is het bepaald geen groene zone waar Velsen-Noord massaal gaat recreëren. Maar als groene buffer zeer belangrijk, omdat het die lelijke loodsen uit het zicht houdt. Na de aanleg van de kabels wordt het terrein door TenneT opnieuw ingericht. Door nu met elkaar in te zoomen op de mogelijkheden, kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit daarmee omhoog gaat.”

Tip voor TenneT

Lieneke’s tip voor TenneT: ”Zorg dat je ook de mensen van de moestuinen in het gebied aan tafel krijgt. Zij zijn de hele zomer buiten in het gebied en kunnen je een hoop vertellen over zaken zoals grondwaterstanden, waterhuishouding, planten en diersoorten. Allemaal waardevolle informatie die goed van pas komt als je zo’n stuk groen straks op een goede manier opnieuw wilt inrichten.”

Vervolg

”Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we als bewoners gezien dat TenneT serieus met de wensen en ideeën aan de slag gaat. Tot nu toe heb ik een goed gevoel bij het verloop van dit proces en ben dan ook benieuwd naar het vervolg.”

”Tot nu toe heb ik een goed gevoel bij het verloop van dit proces en ben dan ook benieuwd naar het vervolg.”