Hollandse Kust in het kort

image

Vragen?

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 83 66 388 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bezoek ook onze website www.netopzee.eu. Hier vindt u een overzicht van alle Net op zee-projecten. Op de website kunt u ook het reactieformulier invullen.

Direct mailen kan ook naar infocentrumwijkaanzee@tennet.eu

Bezoek ons informatiecentrum

Heeft u ons informatiecentrum aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee al eens bezocht? Nog niet? Dan nodigen we u van harte uit om langs te komen. Bij onze maquette krijgt u een goed overzicht van onze energieprojecten bij u in de regio. Ook nemen we u mee voor een bezoek aan een van onze werkterreinen.

We vinden het belangrijk iedereen zo goed te informeren over de bouw van onze Net op Zee-projecten Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) en over de netuitbreiding Beverwijk-Oterleek. We zijn blij dat we met het Landhuis Tusschenwijck een locatie midden in het werkgebied hebben waar mensen met hun vragen terechtkunnen.

Het informatiecentrum is open van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur (vakanties uitgezonderd) en andere dagen op afspraak. U kunt een afspraak maken via ons e-mailadres: infocentrumwijkaanzee@tennet.eu. Of bel het informatienummer: 0800 - 83 55 38. We hopen u snel te ontmoeten.

Intrekken mantelbuizen over de helft

Vanaf twaalf werkterreinen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen voert onze aannemer NRG in totaal bijna 40 ondergrondse gestuurde boringen uit. Na de start van de eerste boringen in december 2020 is inmiddels meer dan de helft van het tracé klaar voor het intrekken van de elektriciteitskabels. De eerste elektriciteitskabels - tussen werkterrein 4/5 en werkterrein 6 - zijn eind december 2021 ingetrokken.

#Goede vraag

Wat is een shunt reactor?

Shunt reactor. Het klinkt als een spannende missie uit een videogame, maar in ‘gewone mensentaal’ noemen we het op z’n Hollands gewoon een compensatiespoel. In een transformatorstation regelt de compensatiespoel de spanning zo dat het geleverde vermogen onder alle omstandigheden maximaal benut kan worden. Zowel de transformatoren als de compensatiespoelen in het schakelstation aan de Zeestraat worden omgeven met geluidsisolerende schermen om laagfrequent geluid (100Hz) te absorberen. Deze maatregel wordt voor alle zes transformatoren en compensatiespoelen toegepast. Op de zes transformatorcellen komt ook nog eens een geluidswerend dak.

Ben je in Beeld?

In de omgeving Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden in opdracht van TenneT verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo legt aannemer NRG de ondergrondse kabels en werken diverse aannemers aan de bouw van het transformatorstation aan de Zeestraat. Met de veiligheidscampagne ‘Ben je in beeld?’ willen we fietsers en wandelaars in de omgeving van de werkterreinen bewustmaken van het zware transport tijdens de werkzaamheden.

Zowel voor TenneT als onze aannemers staat veiligheid altijd op nummer één. Wij willen dat iedereen aan het eind van de dag weer veilig thuiskomt. Met slecht weer of op donkere dagen is het zicht vaak wat minder dan normaal. In april en oktober hebben we op verschillende scholen fietslampjes uitge deeld en op meerdere locaties langs ons project. Wilt u ook een fietslampje ontvangen, mail dan even naar ons algemene e-mailadres of houd de BouwApp in de gaten, want binnenkort gaan wij weer uitdelen!

Blijf op de hoogte!

Wilt u actuele informatie ontvangen over onze werkzaamheden, volg ons dan via de TenneT Bouwapp. Deze app kunt u gratis downloaden in de Apple appstore of de Google Play store. Kies vervolgens het project Hollandse Kust noord & west.

U kunt ook onze website hollandsekustnoord of hollandsekustwestbeta bezoeken en u zich aanmelden voor onze nieuwsberichten. Zodra wij een nieuwsbericht publiceren ontvangt u automatisch een e-mail in uw inbox.

Jacket voor ‘stopcontact op zee’ Hollandse Kust (noord) geïnstalleerd

Begin november is het onderstel (jacket) voor het ‘stopcontact op zee’ voor Hollandse Kust (noord) op ongeveer 18 km uit de kust van het strand van Wijk aan Zee geplaatst. Om daar te komen, moest de stalen draagconstructie op een drijvend ponton vanuit Vlissingen zo’n 20 uur varen. Later dit jaar wordt de kant-en-klare bovenbouw op het onderstel geplaatst en vanaf 2023 brengt TenneT met dit ‘stopcontact op zee’ ruim 700 megawatt duurzame windenergie aan land. Wilt u nog eens zien hoe de jacket naar zijn plek is gevaren?

Strandwerkzaamheden bij Noorderbad

Dit najaar boort onze aannemer NRG vanaf de parkeerplaats van PWN naar het strand. Omdat de boor onder de duinen door naar het lager gelegen strand gaat, moet het strand ter hoogte van Noorderbad tijdelijk worden verhoogd.

Omdat het strand en de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering, is het belangrijk dat deze voorziening zo stabiel mogelijk blijft. Hiervoor creëren we ten noorden van Noorderbad een werkplateau van 80 bij 150 meter op het afgezette werkterrein. Daarvoor moet dus eerst zo’n 50.000 ton zand worden aangevoerd voordat het materieel naar de plek kan worden gebracht. Uiteraard doen we ons uiterste best om het dorp zoveel mogelijk te ontzien. Zo wordt het zand en het meeste materieel vanaf de A22 bij Velsen direct via de hoofdingang over het terrein van Tata Steel, het Vliegerpad en het strand aangevoerd.

De werkzaamheden beginnen vanaf september en gaan door tot het najaar van 2022. Zo hoeven we maar één seizoen in plaats van twee op het strand te werken. Verder werken we de komende tijd in overleg met de gemeente, strandexploitanten en de bewoners de bijbehorende verkeersplannen verder uit. Voor deze aanpak moet een vergunning aangevraagd worden. De terinzageperiode is ondertussen afgelopen.


Bellen met Dirk van Reijendam

Uitvoerder van aannemer NRG (aannemer voor de aanleg van de elektriciteitskabels op land voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

”Werken op het strand is een uitdaging. Je hebt mooie dagen met een strak blauwe lucht en soms is het een kolkende heksenketel. Hier kun je alleen met veel ontzag je werk doen.

Voor de boringen vanaf het strand van Heemskerk onder de duinen door, ontwikkelde NRG een verhoogd werkterrein bij paviljoen Noorderbad. De tijdelijke constructie is dusdanig vormgeven dat deze een storm kan trotseren met een sterkte die zich statistisch gezien maar eens in de 20 jaar voordoet. Het resultaat is het grootste zandkasteel van Nederland, dat aan de zeekant zes meter boven het strand uittorent.

Om dat fort te vullen, hebben we heel wat werk verzet. Maar daardoor kunnen we nu buiten het strandseizoen in twee weken een boring maken en een mantelbuis intrekken. Ofwel, al het werk aan de voorkant beperkt de uitvoeringstijd enorm.

Om verschillende redenen is dit een unieke klus. Zo wordt er voor het eerst in ons land onder de duinen door geboord. Daarnaast hebben we van Rijkswaterstaat toestemming om dit werk tijdens het stormseizoen uit te voeren. Daar komt nog bij dat we voor de ophoging lokaal strandzand mochten gebruiken.

Uiteraard is dat de uitkomst van uitgebreide studies en uitvoerig overleg met de betrokken partijen, gemeenten en natuurlijk de bewoners van Wijk aan Zee en strandhuisjeseigenaren.”