Bouwen met Robert Otte

Robert Otte (19)

is stagiair bij Merford Noise Control, leverancier van het geluidsreducerend materiaal voor het transformatorstation in Wijk aan Zee. ”Ik volg de MBO-opleiding BBL Techniek, richting plaatwerken. Bij Merford doe ik gevarieerd werk in de montage van geluidsoplossingen. Regelmatig ben ik onderweg voor verschillende projecten in de hele Benelux. Ik ben echt een jongen van de praktijk. Vier dagen ben ik aan het werk en één dag ga ik naar school. Momenteel lever ik mijn bijdrage aan het project in Wijk aan Zee. Voorlopig ben ik hier nog aan de slag. Begin 2022 beginnen we met de montage van de geluidshuizen van de transformatorcellen. Met de geluidshuizen worden de cellen als het ware 'ingepakt'. Ik vind het uitdagend en bijzonder werk. Deze ervaring, werken aan de bouw van het grootste transformatorstation in Nederland, pakken ze me in ieder geval niet meer af.”