Hoe werkt de Moonfish?

1. Waterzwaard

Met een groot metalen zwaard waar krachtige waterjets op zitten, maakt de Moonfish de zeebodem waarin de kabels begraven moeten worden als het ware vloeibaar. Daardoor worden de krachten, die benodigd zijn om het zwaard door de grond te trekken, kleiner. Tegelijkertijd legt deze onderwater graafmachine de kabels in de sleuf waarna deze vanzelf weer dicht vloeit.

2. Drijvende waterleiding

Bij het begraven van de kabels speelt waterkracht een belangrijke rol. Voordat de kabellegmachine met zijn graafwerk kan beginnen, wordt deze op het strand aan een drijvende waterleiding gekoppeld. Daarmee wordt vanaf een werkschip water naar het voertuig gepompt.

Google op ‘Moonfish Jan de Nul’ en je leest dat het om een 'intertidal trenching vehicle with vertical injector' gaat. Vrij vertaald: een voertuig dat in het intergetijdengebied sleuven in de zeebodem maakt met een lang metalen zwaard waarop krachtige waterjets zijn bevestigd.

Kabels ingraven

Robotvoertuigen zoals de Moonfish graven kabels in nadat deze op de zeebodem zijn gelegd. Deze onbemande voertuigen worden aan boord van een schip bestuurd. Deze kabel trencher is speciaal door aannemer Jan de Nul Group uit het Belgische Aalst ontwikkeld voor minimale gronddruk in beschermde gebieden en maximale graafdiepte.

Omgebouwd

De Moonfish is eerder al met succes ingezet om twee zeekabels in te graven voor het Race Bank offshore windmolenpark project voor de kust in Engeland. Speciaal voor het begraven van de zeekabels van TenneT is de Moonfish omgebouwd tot de trencher die hij nu is.

Acht meter diep

Het kabellegschip Isaac Newton legt de kabels op de zeebodem. Tot drie kilometer uit de kust zal de Moonfish de kabels tot acht meter diep in de zeebodem ingraven. Daarna neemt een andere trencher, de UTV1200 de klus in samenwerking met het multifunctionele werkschip Adhémar de Saint-Venant over tot aan de ‘stopcontacten op zee’.

Moonfish in cijfers

Verplaatsingssnelheid: tot 0,65 km/u

Werktempo: ongeveer 100 meter per uur (afhankelijk van het type bodem)

Max. waterdiepte: 35 meter

Gewicht: 250 ton

Lengte: 45 meter

Breedte: 13,6 meter

Hoogte (zonder GPS mast): 10,3 meter

Kabel diameter: tot 40 centimeter meter dik

Graafdiepte: 8,5 meter

Breedte sleuf: 0,90 centimeter

Kracht waterjets: 1.800 kilowatt