Vondsten uit de Noordzee

Bij de zoektocht naar niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden voor de kust van Wijk aan Zee/Velsen ook enkele archeologische vondsten gedaan. Zo kwamen enkele scheepsankers uit vermoedelijk de 17de of 18de eeuw boven water en ook werden staven Zweeds smeedijzer gevonden uit hetzelfde tijdvak. Maritiem archeoloog Seger van den Brenk (Periplus Archeomare) zorgt voor TenneT dat dit ‘cultureel erfgoed’ zowel boven als onder water de juiste behandeling krijgt.

Tracé Hollandse Kust (west Beta)

Zowel de explosieven als de overige vondsten werden door het onderzoeksteam op de bodem van de Noordzee gevonden op het toekomstige tracé voor de elektriciteitskabels voor het windpark Hollandse Kust (west Beta). TenneT laat dit onderzoek alvast uitvoeren, zodat de kabels straks veilig in de zeebodem kunnen worden gelegd.

Volstrekt uniek

Seger: “Prachtige ankervondsten, waarvan er één zeer bijzonder is aangezien de houten stok van het anker compleet bewaard is gebleven. Zelfs het leertje aan de top was nog geheel intact.” Dat de houten stok van het oude anker nog niet is vergaan, maakt deze archeologische vondst op de Noordzee volgens de onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) volstrekt uniek.

Conserveren

Het anker met de houten stok wordt nu zorgvuldig geconserveerd door restauratieatelier Restaura in Heerlen. Seger: “Om al het zeezout uit de vondst te spoelen, zal het anker maandenlang in speciale baden worden gespoeld.

Het andere anker, waarvan alleen het metalen deel bewaard is gebleven, is ondergebracht bij conserveringsatelier Vesta in Midden-Beemster.”

Leeftijd + herkomst

Omdat het metaal van de beide ankers volledig bedekt is met een afzetting van onder andere schelpmateriaal, zijn nog geen merktekens gevonden die mogelijk iets kunnen vertellen over de herkomst van de ankers. Seger: “We weten dat de houten stok van de ankers rond 1700 vervangen werden door metaal. Deze ankers zijn dus voor die tijd gemaakt.”

Collectie

Normaliter gaan alle archeologische vondsten die op de Noordzee worden gedaan naar het Maritiem Archeologisch Depot van Batavialand in Lelystad. Seger: “Daar bevindt zich de rijkscollectie die circa 38.000 scheepsvondsten omvat, variërend van complete wrakken tot wrakdelen, scheepsuitrusting, -lading en -inventaris. Zodra de vondsten geconserveerd zijn, kunnen ze publiekelijk tentoongesteld worden.”