Update

Nu het werk rond het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee bijna gereed is, ligt het meeste werk voor dit deel van het project gelukkig achter ons. De ondergrondse boringen vanaf de twaalf werkterreinen zijn klaar en ondertussen worden de kabeldelen ingetrokken en aan elkaar verbonden. Aansluitend komt aannemer NRG terug om de terreinen te herstellen of in overleg met de grondeigenaren opnieuw in te richten.

We beseffen ons heel goed dat al die werkzaamheden in uw gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. We proberen u zo goed mogelijk te informeren via bewonersbrieven, (online) infobijeenkomsten, via onze omgevingsmanagers Isabel Nunes - van den Hoven en Richard Koenders, dit magazine, nieuwsbrieven en natuurlijk onze BouwApp. Zo hebben we u gaandeweg willen meenemen in deze bijzondere operatie. Zoiets kun je alleen als je dat samen met de omgeving doet. Vanaf het begin is ons streven geweest om er samen zo goed mogelijk uit te komen. Om de gelukkig tijdelijke maar helaas ook onvermijdelijke hinder zoveel mogelijk te beperken.

Ook voor wat er nog gebeuren moet, zullen we met de omgeving in overleg gaan om een en ander zo goed mogelijk af te stemmen. Zo komt ook de aansluiting voor Hollandse Kust (west Beta) er nog aan. Daarvoor komen te zijner tijd op het strand ten zuiden van Wijk aan Zee nog twee zeekabels aan land die ook onder de duinen door moeten. Op land worden daarvoor dan alleen nog de kabels naar het transformatorstation in Wijk aan Zee getrokken. Vanaf daar tot aan het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk ligt ook voor west Beta alles al in de bodem.

Even goed horen we graag van u wat we straks beter kunnen doen. Uw ervaringen zijn voor ons van grote waarde.

Dick Lagerweij Directeur 700 MW projecten Offshore Nederland