Nieuwe ijsvogelwand gerealiseerd op Landgoed Westerhout

Bij de herinrichting van het werkterrein op Landgoed Westerhout in Beverwijk is een speciale ijsvogelwand gerealiseerd. Hier kunnen ijsvogels voortaan drie keer per jaar in alle rust broeden.

“In de nieuwe ijsvogelwand, die sterk lijkt op een steile oeverkant, kunnen de vogels ongestoord en veilig hun nesten maken”, vertelt Patrick Bakelaar, omgevingsmanager namens NRG. “Ook is een verbinding gemaakt tussen een poel en het omliggende watergangenstelsel. Zo creëer je een opgroeigebied voor vissen, wat weer voedsel voor de ijsvogel oplevert.”

Versterken

NRG en TenneT zorgden voor het grondverzet en de benodigde materialen en ook de IJsvogelwerkgroep droeg hun steentje bij. Klaas Pelgrim, voorzitter van de IJsvogelwerkgroep Midden-Kennemerland: “Je hebt hier een rustige omgeving met mooi water. Hier kan de ijsvogel drie keer per jaar gemiddeld vier jongen per keer groot brengen. Zo’n kans krijgen we natuurlijk niet vaak. Daarom zijn we als ijsvogelvrienden enorm blij met de voorziening en natuurlijk de onmisbare hulp van TenneT en NRG.”