Nieuwe ijsvogelwand op Westerhout

"Hier kunnen ijsvogels voortaan drie keer per jaar in alle rust broeden."

"Na het werk kan het terrein weer vergroenen"

De kabelverbindingen worden volledig aan het zicht onttrokken. Na het afdekken met de zandlaag is al ons werk volstrekt onzichtbaar.

Vondsten uit de Noordzee

Bij de zoektocht naar niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden ook enkele archeologische vondsten gedaan.