In contact met de omgeving

De afgelopen periode heeft u via brieven, website, de krant of andere media kunnen lezen over nieuwe projecten van TenneT bij u in de omgeving. TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en zorgt ervoor dat iedereen in ons land wordt voorzien van stroom.


De energietransitie krijgt ook in Nederland vaart. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken – deels op land, deels op zee. De overheid heeft gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe windparken op zee worden gebouwd. TenneT heeft van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opdracht gekregen de aansluitingen te realiseren om deze energie naar het vasteland te brengen. Dus ook de aansluitingen van de windmolenparken op zee voor de kust van Noord-Holland.


Het gaat hier om Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta). De aansluitingen bestaan uit zogenoemde 'stopcontacten' op zee waar windturbines op aansluiten. Via ondergrondse kabelverbindingen gaat de opgewekte stroom via een transformatorstation naar het hoogspanningsstation in Beverwijk. Vanaf daar gaat de duurzaam opgewekte energie naar de stroomgebruikers in het land.

Voor u ligt de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van deze projecten. Waarom nu een nieuwsbrief die zo breed verspreid wordt? Vanuit verschillende hoeken merken we dat er behoefte is aan actuele informatie én aan meer achtergrondinformatie. Daar willen we graag gehoor aan geven. We begrijpen dat iedereen goed geïnformeerd wil zijn. Het gaat om projecten die bijdragen aan de voor ons allemaal noodzakelijke energietransitie, maar mogelijk ook vragen of zorgen met zich meebrengen. Daarom willen we u zowel in de planfase als in de bouwfase goed op de hoogte houden.


Deze nieuwsbrief zal regelmatig verschijnen, af en toe in de vorm van dit Contact-magazine en iets vaker in de vorm van korte berichten. U kunt zich hiervoor inschrijven. Informatie hierover vindt u op de laatste pagina. In de nieuwsbrief krijgt u informatie over de stand van zaken van het project en antwoorden op de belangrijkste vragen die leven. Bovendien geven we u een kijkje in de keuken van wat er allemaal bij de realisatie van zulke grote projecten komt kijken.


Wij wensen u veel leesplezier.


Jeroen van Haeren JaapNijland

Jeroen van Haeren

Projectmanager

Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Jaap Nijland

Projectmanager

Hollandse Kust (west Beta)