TenneT in het kort

Goede vraag

Wist u dat...

Scheepswrak op strand

Broed- en schuilplaatsen

Vragen?

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 83 66 388 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Bezoek ook onze website www.netopzee.eu. Hier vindt u een overzicht van alle Net op zee projecten.

Op de website kunt u ook het reactieformulier invullen.

Direct mailen kan ook naar hollandsekustwestbeta@netopozee.eu of hollandsekustnoord@netopzee.eu.

#Goede vraag

Hoe zichtbaar wordt het nieuwe transformatorstation aan de Zeestraat?

In de groenstrook aan de zuidzijde van de Zeestraat worden extra bomen en struiken geplant. Op die manier wordt het nieuwe transformatorstation nog minder zichtbaar. De invulling is nog niet bepaald. We denken aan inheemse soorten, zoals zomereik en linde. Mogelijk worden oude, zwakkere bomen vervangen. Het plan wordt door TenneT uitgewerkt.

Wist u dat...

Het windpark Hollandse Kust (noord) ligt ongeveer 18,5 kilometer uit de kust. Hollandse Kust (west Alpha) ligt op circa 50 kilometer uit de kust. Het kabeltracé loopt vanaf het platform in Hollandse Kust (noord) via één route naar de kust.

Scheepswrak op strand Heemskerk

Om de exacte locatie voor de aanlanding van de zeekabels voor de projecten Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) te bepalen, heeft TenneT grondonderzoeken uitgevoerd op het strand. Uit de onderzoeken bleek dat er iets van metaal onder het zand ligt, precies op de plek waar de aanlanding van de kabels gepland is.


Volgens diverse omwonenden die al tientallen jaren op het strand komen, gaat het om de resten van de oude stoomtrawler 'de Heemskerk', gestrand in 1923. Het strand is dynamisch en eens in de zoveel jaar steekt een stuk van het schip boven het zand uit.

De brandweer heeft er al vaker stukken afgezaagd en er is zelfs geprobeerd het wrak te ruimen met behulp van explosieven.

Volgens de kaart ligt het wrak van 'de Heemskerk' een stukje zuidelijker. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit echt het wrak is. Nu is de vraag wat we er mee gaan doen. Is de vondst van bijzondere waarde? Kunnen we het wrak weghalen voor de installatie van de kabels? Of is het beter om het te laten liggen? Voordat TenneT hierover kan beslissen is aanvullend onderzoek noodzakelijk.


In de volgende nieuwsbrief hopen we u hier meer over de kunnen vertellen.

#Goede vraag

Hoe worden de verwijdere bomen gecompenseerd?

Voor de bouw van het transformatorstation is 9,2 ha bomen en beplanting verwijderd. Elke hectare die gekapt is, wordt op een andere locatie herplant. Dit is een wettelijke verplichting. We zijn in gesprek met onder andere Staatsbosbeheer, de beheerder van het Noordhollands Duinreservaat (drinkwaterbedrijf PWN) en de gemeente Beverwijk om locaties te vinden in de directe omgeving. We informeren u zodra hier meer duidelijkheid over is.

Broed- en schuilplaatsen geplaatst voor vleermuizen

Als u over de Zeestraat rijdt en een zwarte buis in de boom ziet hangen, dan weet u vanaf nu dat dat een nestkast voor vleermuizen is. In overleg met de groenbeheerder gemeente Beverwijk heeft TenneT begin april zeven nestkasten in de omgeving van het geplande transformatorstation geplaatst.


In het gebied waar het transformatorstation gepland is, is uitvoerig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen. Tijdens deze onderzoeken zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen. Wel zijn enkele bomen met holtes en scheuren aangetroffen die interessant zijn voor in bomen wonende vleermuizen. Omdat dit bos is verdwenen, heeft TenneT besloten ter vervanging enkele vleermuiskasten op te hangen in de nabijgelegen groenstrook langs de Zeestraat. Op deze manier blijft het een potentieel leefgebied voor deze soort.


Het totaal aan verwijderde bomen komt op andere plekken terug. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief