Werk in voorbereiding

In de regio

Hollandse Kust (west Beta)

Begin 2019 is de procedure gestart voor de aansluiting van het zuidelijke deel van windpark Hollandse Kust (west). Dit deel heet Hollandse Kust (west Beta). De eerste stap na de in maart gehouden werksessies is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Zie ook de detailplanning in dit nieuwsmagazine.

Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Het definitieve inpassingsplan (IP) en de vergunningen liggen ter inzage vanaf 10 mei gedurende 6 weken.


Netverzwaring Velsen – Beverwijk – Oterleek

Hierover meer in dit nieuwsmagazine, klik hier