Afbreken oude vakwerkmasten

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding vervangt de huidige 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Vierverlaten en het hoogspanningsstation Oudeschip Eemshaven. Zodra de nieuwe hoogspanningsverbinding in gebruik is, worden alle oude vakwerkmasten afgebroken. In totaal verdwijnen er 163 (vakwerk)masten uit het Groninger Landschap.

Sloop 220 kV-masten in 2023

Dit is een vakwerkmast bij de Brillerij. Deze is onderdeel van de huidige 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Mast 1 bij Vierverlaten heeft de aannemer al afgebroken. De rest van de 129 vakwerkmasten wordt in 2023, zodra de nieuwe 380 kV- verbinding in gebruik is, gesloopt.

Sloop 110 kV-masten Vierverlaten en Brillerij

Ook de masten van de 110 kV- verbinding (richting Friesland) tussen Vierverlaten en Brillerij verdwijnen straks. Een deel van de nieuwe verbinding staat te dicht op de oude 110 kV-masten waardoor de geleiders eerder verwijderd zijn. Aannemer SPIE heeft deze geleiders deels in de nieuwe wintrackmast en (tijdelijk) in de huidige 220 kV-mast gehangen. De sloop van de 110 kV-masten kan nu beginnen.

Hoogspannings-verbinding in bedrijf

De nieuwe 380 kV-verbinding is een bovengrondse hoogspanningsverbinding met vier fasen-stroom- circuits. De wintrackmast is er in twee varianten. Op de foto staat een steunmast. Daar waar de verbinding van richting verandert of een waterweg kruist zie je trek(hoek)masten. Deze zijn groter en hoger met zijwaartse armen.

Nieuw opstijgpunt bij Brillerij

Naast de huidige 110 kV-mast staat een opstijgpunt. Hier gaat de ondergrondse 110 kV-kabel over in de bovengrondse hoogspannings- verbinding. Deze oude wordt half mei afgebroken. Er staat inmiddels een nieuw opstijgpunt, iets verderop, naast de nieuwe 380 kV-hoekmast.