Niet in het donker

Met de oorlog in Oekraïne staat energiebeleid nog meer in de belangstelling dan het al stond. De afbouw van de gaswinning, klimaat, minder afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen, elektrificeren. Voor een bedrijf als TenneT betekent het veel werk in minder tijd. Gelukkig gaat het nu hard met de aanleg van de 380 kV-‘stroomsnelweg’. Bouwcombinatie Switch stortte begin maart op het tracédeel Eemshaven-Bedum het laatste beton voor de funderingen. Komende maanden plaatsen we de nog ontbrekende masten en monteert Spie de geleiders.

En misschien heeft u het al gezien dat tussen Aduard en Brillerij de geleiders (lijnen) zijn verwijderd uit de masten van de (110 kV) verbinding richting Winsum en Friesland. De oude lijn staat hier (te) dicht op de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding en moet daarom weg. Maar hoe doe je dat veilig en zonder dat het in Winsum donker wordt? Projectleider Lammert Oldenburger heeft het uitgedacht. BAM Infra bouwt nu op acht mastlocaties de funderingen voor de tweede paal. De lijn richting Winsum hangt nu deels in de eerder neergezette wintrackpaal en deels in de huidige 220 kV-lijn, zodat niemand in Winsum en omgeving in het donker kwam te zitten. Hoe het precies in zijn werk gaat? Dat leest u op pagina 17 ‘Knappe koppen’.

De inzet van het hele (bouw)team is groot. En we bouwen veilig. Afgelopen maand kreeg het project het veiligheidscertificaat trede 4 op de veiligheidsladder van in totaal 5 treden. Het is het eerste TenneT-project met een dergelijke hoge beoordeling. Een groot compliment aan iedereen en de aanleiding voor een lekkere snacktraktatie op de bouwplaatsen.

Met het vorderen van de bouw is het ook zaak dat de aanvullende maatregelen en afspraken worden nagekomen. De provincie coördineert het landschapsprogramma en dat gaat de komende tijd, nu beperkingen door corona verdwijnen, heel veel aandacht krijgen. De natuurcompensatie voor de bouw van de 380 kV-verbinding is op papier rond. Het weidevogelgebied Medenertilsterpolder wordt fors uitgebreid en komende tijd verder ingericht.

Klaas Bakker Projectdirecteur TenneT Noord-West 380 kV