Hoe ziet de fundering van een wintrackmast eruit?

De lichtste wintrackmast is een steunmast en weegt 47 ton per pyloon. De zwaarste weegt 175 ton en is een hoekmast. Het gewicht samen met de elektriciteitsdraden zorgen voor een enorme (trek)belasting. Om te voorkomen dat de masten omvallen is een stevige fundering nodig.

Wist u dat...

  • de meeste pylonen 54 meter hoog zijn (steunmast) en de hoogste 75 meter is?
  • de bouwput voor de fundering zo'n drie meter diep is?
  • bronbemaling zorgt dat de bouwput vrij blijft van water?
  • de funderingspalen op verschillende manieren de grond in gaan? Soms worden ze geboord, soms geheid. Dat ligt aan de omgeving en bodem.