Verleden, heden en toekomst komt samen in Westerwijtwerd

Bij archeologisch bodemonderzoek ontstaat altijd een gezonde dosis spanning. Hoe minder je vindt, hoe beter het is voor de voortgang van het bouwproject. Marieke Dupon, adviseur omgevingscommunicatie bij TenneT, denkt daar anders over: "Natuurlijk hoop ik dat niets de voortgang in de weg staat, maar als we dan een inheemse nederzetting vinden, ontstaat er 'stiekem' een brede lach op mijn gezicht. Want we proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de omgeving boven en onder de grond. En dit bewijst dat we het niet voor niets doen. In de voorbereidingen is het tracé onderzocht op archeologische waarden.

Inheemse nederzetting gevonden

Archeologen in de gemeente Het Hogeland bij Westerwijtwerd hebben vondsten gedaan en deze verder onderzocht. 2100 jaar geleden waren de Romeinen in grote delen van het land aanwezig, maar niet in Noord-Nederland. Van de Romeinen is er bronnenmateriaal, van de inheemse bewoners niet, daarom zijn deze vondsten waardevol voor de geschiedschrijving. “In totaal zijn er 32.500 sporen gevonden die veiliggesteld moesten worden. Veel aardewerk, een aantal mooie sierspelden en twee intacte paardenskeletten”, zegt Gert-Jan Terluin, adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu bij TenneT. De vondsten zijn inmiddels voor nader onderzoek overgebracht naar het Noordelijk Archeologisch Depot en worden mogelijk later dit jaar geëxposeerd.

Er zijn twee paardenskeletten gevonden. Zodra er botten worden aangetroffen, worden de (tanden)borstels erbij gehaald om alles zo zorgvuldig mogelijk uit de grond te halen.

Door het maken van een dwarsprofiel worden de aardlagen en bijbehorende diepte goed zichtbaar en dus meetbaar.

Er is heel veel aardewerk gevonden. Veelal scherven met hier en daar een mooi gaaf exemplaar.

De graafmachine haalt de bovenste laag grond weg totdat hij bij de laag komt waar ze archeologische vondsten verwachten. Dit moet zorgvuldig gebeuren, niets mag beschadigd raken

De archeoloog zoekt na het afgraven van de eerste laag het gebied af met de metaaldetector.

Na het afgraven van de eerste laag komen pas de scheppen en troffels tevoorschijn. Een troffel is een gepunt, lepelvormig metalen blad met een handvat.