Goed op stoom

De aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten verloopt voorspoedig. Het meeste heiwerk is achter de rug, meer dan de helft van alle funderingen is gestort. Op sommige plaatsen worden de eerste werkwegen en werkterreinen zelfs alweer opgeruimd. Dat proberen we zo veilig mogelijk te doen en met zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

Intussen gaan de mastplaatsingen gestaag verder. Zo worden de contouren van de nieuwe verbinding steeds meer zichtbaar. Bij Vierverlaten en over enkele kilometers bij Eemshaven heeft aannemer SPIE de eerste stroomgeleiders gemonteerd. Desondanks zijn er ook tegenvallers. Onlangs hadden we de oplevering van de tijdelijke kabelverbinding bij Brillerij. Die is nodig omdat hier nieuwe en oude verbinding elkaar kruisen. En cruciaal om de regio elektriciteit te kunnen blijven leveren gedurende de bouwwerkzaamheden. Bij het testen van de kabelverbinding was er een storing. Gevolg van dit soort tegenslagen is dat we soms ook buiten de gebruikelijke tijden bezig zijn. Ik hoop op uw begrip. De oorzaak van de genoemde storing is inmiddels gevonden en gerepareerd.

Er moeten meer zaken goed zijn geregeld voordat wij de nieuwe hoogspanningsverbinding in gebruik kunnen nemen. Zoals de compensatie van natuur. Ik ben blij dat we nu we op de goede weg zijn met het geven van een bestemming voor de miljoenen aan compensatiegeld in de Medenertilsterpolder. Daar zullen de komende tijd meer gronden, vooral met het oog op weidevogelbescherming, in samenspraak met de agrariƫrs, op een natuurlijke wijze worden ingericht en beheerd.

We zijn dus goed op stoom, maar we zijn zeker nog niet klaar. Wel klaar is het informatiecentrum in de Eemshaven. Na een noodgedwongen sluiting door de lockdown heten we u weer van harte welkom na de zomervakantie. Kom gerust eens langs.

Projectgroet,

Klaas Bakker Projectdirecteur TenneT Noord-West 380 kV