Oog voor de natuur

Grutto en de Slechtvalk

Onderdeel van de nieuwe hoogspanningsverbinding is het weghalen van de huidige en straks oude 220 kV- verbinding. Deze bestaat uit vakwerkmasten en soms ook zeer in trek bij roofvogels, zoals de slechtvalk. Die gebruiken de mast als uitkijkpost. Volgens de regelgeving moet TenneT, als compensatie, meerdere nest gegelegenheden voor roofvogels creëren. Weerbarstige praktijk Zoals we kunnen lezen in het interview met Jaap van Gorkum, veldcoördinator landschap en weidevogels bij het Collectief Groningen West, hebben we te maken met een groot weidevogelgebied. Martijn Spoolder, omgevings- manager voor TenneT: “We moeten meerdere nieuwe nestgelegenheden bieden voor roofvogels – in of nabij een kerngebied voor weidevogels! De kans bestaat dat dit dan weer effect heeft op de grutto en de kievit. Aan de andere kant, de roofvogels zijn ook beschermd. Dit zijn echt lastige dilemma’s. ” Zo zijn we samen met studenten van het Alfa College bezig met het ontwikkelen van een nestkast voor de slechtvalk in de nieuwe wintrackmast. Dit vergt veel technische afstemming, ook met provincie en andere belanghebbenden. Waar gaan we ze wel of niet plaatsen en hoeveel.