TenneT in het kort

Download de TenneT BouwApp

Blijf op de hoogte en volg de bouw van het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV via de TenneT BouwApp! Download deze gratis via de Apple Store of Google Play Store. Of meld je aan voor de online nieuwsbrief.

Kijk eens op Facebook

Ga naar de Facebookpagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Bekijk hier de toekomstige situatie bij u in de buurt!

Vijf transformatoren op transport naar Vierverlaten

Op 9 juli hebben gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Philip Broeksma (gemeente Groningen) samen met COO Maarten Abbenhuis van TenneT de vijfde transformator binnengehaald op hoogspanningsstation Vierverlaten. Een mooie mijlpaal voor het project. Vijf transformatoren van 335 ton per stuk werden vanuit Nijmegen per schip naar de loskade van KWS aan het Hoendiep getransporteerd. Vervolgens gingen ze over de weg (Hoendiep) naar de grootste ‘meterkast’ van Nederland met een totale oppervlakte van 25 voetbalvelden. Het hoogspanningsstation is een belangrijke schakel in de Nederlandse stroomvoorziening. Deze uitbreiding is nodig om de nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten straks hierop aan te sluiten.

Wat is uw mening?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaringen over het contact met onze (project)medewerkers, met onze aannemers en de communicatie in het algemeen. Ondanks Corona proberen we u zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. We horen graag wat er in uw ogen goed gaat en beter kan. Doet u mee aan ons onderzoek? Het kost 5-7 minuten van uw tijd.

Bloemrijke bermen ingezaaid

In april hebben Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier het laatste deel van een bloemrijke berm ingezaaid langs het Oldehoofsch kanaal bij Saaksum. Het inzaaien van deze berm maakt onderdeel uit van het project Bloemrijke bermen langs de fietsroute tussen Lauwersoog en Garnwerd (LF 14). Binnen de gemeentegrens van het Westerkwartier loopt de fietsroute tussen Electra en Garnwerd. Het project is onderdeel van het landschapsplan van de nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten.

#goede vraag

Waarom zijn er twee verschillende type masten?

We plaatsen op het traject Eemshaven-Vierverlaten twee type masten, namelijk steun- en trekmasten. Een trekmast heeft horizontale (zij)armen, bij een steunmast staan deze schuin naar beneden. Een trekmast is vaak ook een hoekmast, hier verandert de verbinding dan van richting. Of we kruisen een spoor- of waterweg, waardoor de masten hoger zijn. De trekmasten zijn ook forser gebouwd, omdat ze grotere krachten moeten opvangen. De nieuwe verbinding bestaat hoofdzakelijk uit steunmasten met een hoogte van circa 54 meter.

BAM Infra klaar met hei- en betonwerk

In het trajectdeel tussen Vierverlaten en het Boterdiep (Bedum) is aannemer BAM Infra is grotendeels klaar met de heiwerkzaamheden en het storten van beton. BAM Infra is nu bezig met het opruimen van werkwegen en werkterreinen in de buurt van Vierverlaten. Na de vakantie beginnen ze met het herstellen van de gronden.

Nieuwe inrit aan het Hoendiep

Hoogspanningsstation Vierverlaten heeft een definitieve inrit gekregen grenzend aan het Hoendiep. Op dit moment wordt nog gebruik gemaakt van een tijdelijk inrit grenzend aan de rotonde van bedrijventerrein Westpoort.

Nieuw Centraal Dienstengebouw

Het uitbreidingsgedeelte van station Vierverlaten heeft ook een nieuw Centraal Diensten Gebouw (CDG) gekregen. In het gebouw zit onder andere een koppeling met het landelijk telecommunicatienetwerk, een noodstroomaggregaat, beveiliging en gegevensuitwisseling met de bedrijfsvoering- centra van TenneT en regionale netbeheerders.

Meer onderzoek nodig voor de verbinding met windpark Ten Noorden van de Wadden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet komend half jaar onderzoek naar de verbindingen die nodig zijn voor het aansluiten van meer nieuwe windparken op de Noordzee via het Waddengebied op ons net. Het ministerie verwacht de uitkomsten van het onderzoek in het najaar. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de verzoeken uit het gebied zelf én van de Tweede Kamer; dit naar aanleiding van het al vastgestelde voorkeursalternatief voor de verbinding vanaf het geplande windpark ten noorden van de Waddeneilanden. TenneT werkt ondertussen dit voorkeursalternatief – een verbinding onder Schiermonnikoog door naar land en vandaar uit naar Eemshaven West – al wel uit met de omgeving. De later geplande windparken zijn groter dan 700 megawatt en liggen verder van de kust dan het nu geplande windpark ten noorden van de Waddeneilanden.

Werken aan hoogspanning in Groningen

De gemeente Groningen heeft plannen voor een groot zonnepark als onderdeel van de gebiedsvisie Meerstad-Noord. De gemeenteraad ging eind april akkoord met de gebiedsvisie en werkt de komende tijd de plannen, de participatie en de vergunningaanvragen verder uit. Onderdeel van de gebiedsvisie is een nieuw hoogspanningsstation.

Nieuwe E-infrastructuur voor energietransitie

Ook op andere plaatsen in de provincie is de energietransitie in volle gang. Er worden nieuwe verbindingen en hoogspanningsstations gebouwd en sommige verbouwd. Dat is hard nodig omdat zowel de vraag naar elektriciteit als het aanbod (van zon en wind) snel toeneemt. Zoals in het zuidoosten van de provincie op het bedrijvenpark Zuid-Groningen bij Ter Apelkanaal. Hier bouwen TenneT en Enexis Netbeheer een nieuw hoogspanningsstation met een directe aansluiting op de 380 kV-stroomsnelweg Eemshaven-Meeden-Zwolle. Vanaf 2025 draagt dit nieuwe knooppunt bij aan een beter transport van elektriciteit.

Vervangen ondergrondse kabelverbinding in de stad Groningen

Een andere vervangingsoperatie is die van de ondergrondse kabelverbinding (110 kV) tussen hoogspannings- station Hunze (naast de Euroborg) en Bloemsingel, langs het UMCG. Voordat we hier in 2022 de nieuwe kabels kunnen ‘trekken’ doen we onder andere bodemonderzoeken en verdere voorbereidingen.

Bellen met Marieke Dupon

Publieksvoorlichter Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

Bedankt namens het hele projectteam voor uw geduld en begrip. We zijn nu halverwege met de aanleg van de hoogspanningsverbinding en het gaat goed. Hinder kunnen we helaas niet voorkomen, maar we proberen het zo goed mogelijk in afstemming met de omgeving te doen.

Het was een bijzonder jaar. Veel thuiswerken en weinig mensen ontmoeten. En dat terwijl de opzet van dit bouwproject heel anders was. Natuurlijk zijn we blij dat de bouw door kon gaan. Maar wat had ik graag samen met mijn collega’s jullie als omwonenden en directbetrokkenen mee genomen naar de bouwlocaties. En wat was ik graag op bezoek geweest bij de Groningse groepen 7 en 8 van basisscholen in de omgeving van ons bouwproject. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten. Gelukkig is het einde nu in zicht en kunnen we elkaar weer 'echt' gaan ontmoeten.

Zet daarom 25 september alvast in uw agenda! Want dan is het burendag. En als alle seinen na de vakantie nog steeds op groen staan, openen we half september het informatiecentrum in de Eemshaven ook weer. Natuurlijk blijven we tot die tijd op afspraak geopend. De bouwvak start op 26 juli en eindigt op 13 augustus. Het werk ligt niet helemaal stil. Zo worden er nog masten geplaatst en lijnen gemonteerd.

Wilt u op de hoogte blijven van alle (laatste) ontwikkelingen? Volg het project via de TenneT BouwApp (eemshaven-vierverlaten380kv.nl) of bel ons via 0800-3555000.

Tot snel en een hele fijne vakantie gewenst!