”Mens en natuur komen hier samen”

Jan Doevendans

Een nest in het weiland of in een mast, als je niet uitkijkt kan het de bouw van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten vertragen. Daarom houden we bij het plannen van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk rekening met het broedseizoen. En ook tijdens de uitvoering zetten TenneT, BAM Infra en bouwcombinatie Switch ecologen in om de Flora en Fauna in het gebied in de gaten te houden.

Speels haasje

Walter Lemstra is ecoloog van WSP Nederland B.V. en werkt in het zuidelijk deel van het traject, controleert nestplaatsen van vogels, maar onderzoekt ook op soorten zoals bijvoorbeeld de poelkikker en de drijvende waterweegbree. “En vergeet de algemene soorten niet”, zegt hij. “Recent zag ik nog een jong haasje vrolijk over het werkterrein heen en weer rennen. Zo’n dier ziet geen gevaar, ik attendeer medewerkers op de bouwplaats er dan op.”

Verstoring voorkomen

Collega Jan Erik van der Heide van Bureau Waardenburg onderzoekt flora en fauna in het noordelijk deel van de hoogspanningsverbinding. “Het traject is relatief open ten opzichte van het zuidelijk deel. Maar dan nog steeds moet je de natuur blijven monitoren. De vliegroutes van vleermuizen bijvoorbeeld.” Beide mannen zijn het erover eens wat het doel van hun werk is: voorkomen dat de natuur zo min mogelijk verstoord wordt en er tegelijkertijd voor zorgen dat het werk door kan blijven gaan. “We adviseren de aannemer over planning en uitvoering van werkzaamheden en opperen maatregelen die flora en fauna ten goede komen”, legt Jan Erik uit.

Broedende vogels

Jan Doevendans werkt als zelfstandig ecoloog van Buitenbedrijf BBZ, in opdracht van TenneT zelf. “Ik heb het hele traject onder mijn hoede en controleer de masten op vogelnesten”, vertelt hij. Zo’n drie keer per week loopt Jan samen met collega’s de masten na, voornamelijk om tijdens de bouwperiode het nestelen van kraaien in de gaten te houden. “Als je die weet te weren, heb je later ook veel minder kans op torenvalken, slechtvalken of ransuilen die van hieruit broedsels van weidevogels weten te vinden."

Samenwerking

Jan benadrukt het belang van synergie tussen mens en natuur. “Als er wel een kraai in een mast gaat zitten, hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. Zo’n kraai blijft op zijn plek en houdt zijn territorium zelf vrij van soortgenoten. Maar ja, als we er wel bij moeten, moet de spanning van het net en dat is natuurlijk een kostbare aangelegenheid, dus voorkomen is vaak beter dan genezen.”

Planning

Het advies van alle drie? Een slimme planning maken. “Je kunt werkzaamheden na het uitvliegen van de jongen plannen”, meent vogelexpert Jan. “Of grondwallen afvlakken als er een lang weekend niet wordt gewerkt, dan zit het bij hervatting van het werk niet vol met zwaluwen”, aldus Jan Erik.

Aanpassingen

Het werk is soms aangepast om de natuur zijn gang te kunnen laten gaan. BAM haalde bijvoorbeeld de aanleg van bouwterreinen in omgeving Sauwerd naar voren, om voor het broedseizoen klaar te zijn. “We werken in belangrijk weidevogelgebied”, zegt ecoloog Walter Lemstra. “In overleg met Collectief Groningen West hebben we gekeken wat de beste oplossing was om geen hinder voor de weidevogels te veroorzaken.”

Waterstanden

De vogels hebben volgens Walter nagenoeg geen hinder van het werk. “We hebben de waterstand hoog gehouden en rondom de locaties is dat nu nog steeds zo. Daardoor zie je rondom de bouwterreinen nu bijvoorbeeld tureluurs broeden.” Collega Jan wordt gelijk enthousiast van zo’n voorbeeld. “Zie je! Het werk en het beestje kunnen prima samen door één deur”. We hebben met zijn allen oog voor de natuur. Zo is er met de provincie Groningen een overeenkomst voor weidevogelcompensatie en wordt er tijdens de bouw bijvoorbeeld een plas-dras aangelegd.

Walter Lemstra